SÅ MYCKET GIFT HAR HITTILLS RÄDDATS I ITALIEN UNDER 2021

SÅ MYCKET GIFT OCH TID SPARAR DU NÄR DU ANVÄNDER NARA

Tillsammans med vår kund Copyr ville vi ta reda på hur mycket gift som sparas när man använder NARA. Copyr är en distributör som är verksam i hela Italien.

Före övergången till NARA använde Copyrs kunder 848 520 giftbeten i sina fällor varje år. Detta motsvarar en vikt på 12,7 ton rodenticider som inte längre behövs till följd av omvandlingen och som därför nu inte längre kan komma in i vattencykeln eller näringskedjan.

Men kunderna sparar mycket mer, nämligen tid och pengar. NARA-monitorer håller längre än konventionella giftbeten och behöver därför bytas ut mer sällan (giftbeten 3 gånger så ofta som NARA). I konkreta termer betyder detta: Medarbetarna behöver 28 284 timmar för att byta ut giftbetena. För utbytet av NARAs endast 9.428 timmar. Copyr’s kunder sparar därmed ca 18.856 arbetstimmar. Om man räknar med en kostnad på 50 euro per arbetstimme innebär detta en besparing på 942 800 euro.

Det överväldigande resultatet var återigen siffror:

12,7 ton rodenticider sparade

18 856 arbetstimmar sparade

942 800 € Besparingar