KUNDREFERENSER

Våra kunder - grunden för vårt arbete

INDUSTRI: JORDBRUK

eMitter i användning inom jordbruket

I våra senaste Customer Success Stories pratade vi om kunder från B2B-miljön. Därför är det extra spännande för oss att för en gångs skull låta B2C-kunden komma till tals. En entusiastisk användare av olika eMitter-produkter gick med på att dela sina erfarenheter med oss och vi kunde lära oss en hel del nya saker.

"SMART" BEKÄMPNING AV SKADEDJUR PÅ GÅRDEN

Teknikintresserad och entusiastisk när det gäller innovation beskriver förmodligen den här intervjupersonen bäst. Han har redan privat testat olika smarta hem-produkter för hem och trädgård. Som ägare till en gård är det därför inte förvånande att smarta produkter för skadedjursbekämpning också har hittat in i hans hem. En inledande skepsis mot digitala råttfällor“Vem behöver det?!” ersattes snabbt av entusiasm. Efter en del ekonomiska skador orsakade av råttor fattades beslutet: något måste göras.

“För att uppnå bästa möjliga kontrollresultat rekommenderar intervjupersonen att arbeta intensivt med systemet, att experimentera mycket och att omvandla den erhållna kunskapen till målinriktade åtgärder. På så sätt garanteras framgång.”

ANALOG VS. DIGITAL

Tidigare kontrollförsök med konventionella fällor och gifter var misslyckade. Ofta glöms analoga slagfällor bort och effekten av giftet är inte begriplig. Fördelen med ett digitalt system: “Det tas om hand”. Anslutningen till en app gör övervakningen av växtskyddsmedel mer intressant. Dessutom kan framgångar registreras direkt: “Råttjakten blir mycket effektivare.” Särskilt vid neuralgiska punkter, såsom foderkrossar eller i stallar, erbjuder ett system som eMitter Outdoor Direct fördelen att kunna bekämpa ett angrepp direkt.

PESTKAMERA OCH DESS EFFEKTIVA BATTERITID

I kombination med eMitter PestCam kan ytterligare insikter om gnagarnas aktivitet samlas in. Visste du att även ett dött skadedjur i en fälla inte nödvändigtvis leder till undvikande beteende? PestCam registrerade fler gnagare som sprang runt en död råtta. På så sätt balanserade de ibland mycket skickligt mellan flera fällor och nådde platser som egentligen var omöjliga att nå genom att hoppa högt. Särskilt jämfört med konventionell övervakning, analys av spillning och matspår, ger ett digitalt system möjlighet att lära sig ännu mer om skadedjur.

Dessutom förbättras hela övervakningssystemet, eftersom fällor som inte är optimalt placerade kan identifieras direkt och placeras på en lämpligare plats. Förutom att lära sig mer om skadedjursbeteende var den intervjuade också entusiastisk över produkternas batteritid. Enligt honom “förbrukar de praktiskt taget inget batteri”. Systemet fungerar.

Sammanfattningsvis sade intervjupersonen att han med hjälp av systemet har blivit en “bättre jägare”.

VILKA PRODUKTER ÖVERTYGAR INOM JORDBRUKET?

LYCKADES REFERENSEN VÄCKA ERT INTRESSE?