KUNDREFERENSER

Våra kunder - grunden för vårt arbete

FALLSTUDIE BEEP

Mitie UK har i ett fältförsök testat att integrera eMitter BEEP i kontrakt för skadedjursbekämpning. De stormarknader som valdes ut för detta ändamål hade en låg till hög förekomst av husmöss.

Läs i fallstudien hur användningen av Beep har påverkat skadedjursbekämparnas arbete och hur stormarknadschefer och slutkunder har reagerat på “pipet” från BEEP.

Datum för skapande: December 2018

“Tekniken är enkel och kostnadseffektiv, men erbjuder en högkvalitativ lösning, särskilt för lager, kontor och mindre anläggningar. Tanken på att faktiskt kontrollera varje avdelning 24 timmar om dygnet är ett stort plus med serviceavtal.”

Mitie Storbritannien

MITIE UK

Mitie är Storbritanniens ledande företag inom fastighetsförvaltning och professionella tjänster.

Fram till för några år sedan var Mitie även verksamt inom skadedjursbekämpning. Under denna tid har de förlitat sig på Futuras produkter och med intresse följt och testat nya utvecklingar.

Ladda ner fallstudien nu