KUNDREFERENSER

Våra kunder - grunden för vårt arbete

HUR BLIR MITT FÖRETAG GIFTFRITT OCH DIGITALT?

Lars Schauman, ägare av S-Tuholaispalvelut Oy i Finland, har varit Futura-partner sedan 2010/2011. Han berättar hur han ska omvandla sin skadedjursbekämpningsverksamhet till en giftfri verksamhet och hur han började arbeta med Futura.

“Choklad är något som gnagare gillar” – Lars har observerat detta från allra första början. Lars använde ren Nutella för skadedjursbekämpning och insåg snart att choklad är något som gnagare gillar. Denna observation ledde till utvecklingen av NARA-choklad i samarbete med Futura, som sedan dess har sålts tusentals gånger till kunder över hela världen.

Hittills har Lars själv använt tusentals NARA Stics choklad i kombination med eMitter Outdoor Direct-fällor.

VILKA ÄR DESS KUNDER OCH HUR ANVÄNDER DE FÄLLORNA?

Lars fokuserar helt och hållet på B2B-sektorn. Fokus ligger på kunder från livsmedels- och läkemedelsindustrin samt från förpackningsindustrin, som tillverkar förpackningar för de två första sektorerna.

Till dessa kunder erbjuder han eMitter Outdoor Direct-fällor som skräddarsydda lösningar, eftersom varje plats är unik. Futura reagerar på detta behov och anpassar sitt stöd därefter.

“Det hjälper våra kunder att möta de växande kraven från revisorer och kvalitetsstandarder.”

DIGITAL OMVANDLING

Även om många av Lars kunder redan använder digital skadedjursbekämpning, är det fortfarande inte tillräckligt för honom. Hans mål är att inom en snar framtid utrusta hela sin kundbas med eMitter Outdoor Direct och göra den till en giftfri verksamhet.

Lars och Futura har ett nära samarbete i denna process och Futura stöder honom aktivt.

  • Hur påverkar denna omvandling din arbetsprocess, Lars?

Fler bilder

VILKA PRODUKTER ÖVERTYGAR S-TUHOLAISPALVELUT OY?

LYCKADES REFERENSEN VÄCKA ERT INTRESSE?