BEKÄMPNING AV SKADEDJUR

Rethought

INDUSTRIELL VETENSKAP

Oavsett om det gäller stormarknader, jordbruk eller industri måste hygienstandarder upprätthållas. Med våra digitala och giftfria lösningar vill vi stödja dem på ett holistiskt sätt när det gäller skadedjursbekämpning.

SUPERMARKET

Vi vill gärna stödja dig inom området skadedjursbekämpning med våra produkter i din stormarknad. Produktsortimentet sträcker sig från fällor, stationer och lockmedel till digitala komponenter av märket eMitter, med vilka du kan övervaka dina fällor dygnet runt via en app. Du kan få kunskap om installationen antingen genom en digital utbildning eller genom att en skadedjursbekämpare kommer till dig för att installera produkterna professionellt.

Detta är för närvarande det säkraste alternativet för att undvika och förebygga ekonomisk skada, imageförlust och hälsorisker för dig och miljön.

Läs mer om produkterna, processen och samarbetet med den ansvarsfulla skadedjursbekämparen på följande sida.

JORDBRUK

Aktuella studier visar att spridningen av toxiner i miljön ökar och orsakar betydande skador, särskilt på icke-målorganismer, liksom på miljön. Digitaliseringen får allt större genomslag inom jordbrukssektorn (automatisk utfodring, mjölkningssystem, chips för djurskyddskontroll, drönare för fältövervakning etc.). Den digitala tekniken omfattar även övervakning av skadedjur och möjliggör ett helt giftfritt övervakningssystem, vilket innebär att miljön inte längre förorenas och att övervakningen kan ske dygnet runt via en app.

Lär dig mer om vilka produkter du kan använda inom jordbruket, hur kontrollen ser ut i detalj och mycket mer.

LAGER/LOGISTIK/LIVSMEDELSINDUSTRI

Skador som orsakas av gnagar- och/eller insektsangrepp kan ofta leda till höga kostnader. Dessutom stör det månatliga underhållet för skadedjursbekämpning regelbundet den pågående driften. Med hjälp av digitala produkter för skadedjursbekämpning kan underhållsintervallen minskas till ett minimum - samtidigt som säkerhetsstandarderna bibehålls eller höjs. Digitala fällor erbjuder för närvarande den högsta säkerhetsnivån i enlighet med gemensamma standarder som IFS, BRC och garanterar fullständig dokumentation.

Här får du reda på vilka produkter du kan använda i logistikbranschen för en optimal lösning.