BEKÄMPNING AV SKADEDJUR

Rethought

DIGITAL BEKÄMPNING AV SKADEDJUR INOM JORDBRUKET

Digitaliseringen får allt större genomslag inom jordbrukssektorn (automatisk utfodring, mjölkningssystem, chips för djurskyddskontroll, drönare för fältövervakning etc.). Den digitala tekniken omfattar även övervakning av skadedjur och möjliggör ett helt giftfritt övervakningssystem, vilket innebär att miljön inte längre förorenas och att övervakningen kan ske dygnet runt via en app.

DIGITAL BEKÄMPNING AV SKADEDJUR INOM JORDBRUKET

Gårdar, vidsträckta fält och ett stort utbud av livsmedel på grund av foder som står framme – ett paradis för skadedjur av alla slag, men särskilt för råttor och möss. Men dessa skadedjur kan också orsaka stora skador, vilket innebär att gifter snabbt tas till och sprids överallt.

Dock
1. Användningen av gifter/rodenticider begränsas alltmer genom lagstiftning.
2. Det blir allt vanligare att skadedjuren är resistenta och inte äter betet.

Lösningen: Effektiva, giftfria fällsystem mot möss och råttor som kan övervakas digitalt via app 24/7. Ta en titt på vår stora portfölj av system som kan anpassas individuellt till ditt användningsområde.

GIFTER I MILJÖN ÄR INTE ETT ALTERNATIV

Sekundär förgiftning på grund av användning av rodenticider vid bekämpning av skadedjur har under lång tid inte varit ett isolerat fall. Med våra Gorilla Traps, NARA attractants och digitala eMitter-system kan lantbrukare arbeta kostnadseffektivt och utan gifter, vilket skyddar icke-målorganismer och miljön från förgiftning.

Först i år publicerade den federala miljöbyrån en studie som varnar för sekundär förgiftning, eftersom gifter redan har hittats i till exempel ugglor, rävar, ormvråkar, sångfåglar, rovfåglar och till och med fiskar.

Läs mer om effekterna av toxiner i denna bloggartikel.

FÖRDELAR MED DIGITAL ÖVERVAKNING

Tack vare den digitala övervakningen via app kan du när som helst få en överblick över fällornas aktuella status. Du får ett push-meddelande eller ett e-postmeddelande direkt till din smartphone så snart en fälla har utlösts - och det mycket billigt. Du kan placera fällsystemen både utomhus och inomhus - precis där du behöver dem, eftersom produkterna är vatten-, damm- och lerskyddade.

INBLICK I PESTCAM

Finns det överhuvudtaget några angrepp?

eMitter® PestCam har utvecklats speciellt för användning vid permanent övervakning av skadedjur. Istället för att kontrollera gnagda beten kan du se vad kameran spelar in bekvämt från din surfplatta eller smartphone. Om något rör sig eller om temperatursensorn reagerar tar kameran ett foto och en video.

Du kan snabbt och enkelt visa dessa bilder i appen eller i onlineportalen.

INSIKT I EMITTER DIREKT

Toppmoderna radiostandarder för effektiv övervakning

eMitter® Outdoor Direct är den perfekta fristående lösningen för digital skadedjursbekämpning. Du kan när som helst se fällans status - antingen via onlineportalen eller direkt i appen eMitter® Pro. Här får du inte bara information om fällan är spänd eller har utlösts, utan också ett dagligt livstecken. På så sätt kan du vara säker på att fällan är aktiv.

eMitter Outdoor kan kombineras optimalt med PestCam, som tillsammans överför bild- och textinformation till appen.

Du kan antingen installera, sköta och underhålla produkterna själv på din gård eller anlita en valfri skadedjursbekämpare som tar över denna uppgift åt dig.

eMitter-installation i 3 steg

Förvärva kunskap

Det första steget är att skaffa sig kunskap om eMitter-produkterna. Detta kan ske på tre olika sätt:

1. digital utbildning via Zoom
2. internutbildning hos Futura
3. extern utbildning på plats hos kunden

Struktur

Det andra steget är montering/installation. Det finns två alternativ för detta: Antingen genomför du installationen själv med hjälp av dina kunskaper eller så ger du en eMitter-tekniker i uppdrag att genomföra installationen på ett professionellt sätt i hela Tyskland.

Nu kör vi!

I följande formulär kan du sammanställa och boka ditt individuella upplägg. Därefter kommer en eMitter-expert att kontakta dig för att boka en tid.

Vad lantbrukare säger om våra produkter

"För att uppnå bästa möjliga kontrollresultat rekommenderar intervjupersonen att man arbetar intensivt med systemet, att man experimenterar mycket och att man omvandlar den kunskap man får till målinriktade åtgärder. På så sätt garanteras framgång."

- Lantbrukare från norra Tyskland