BEKÄMPNING AV SKADEDJUR

Rethought

SKADEDJURSBEKÄMPNING I AVLOPPSSYSTEMET

Problem med avloppsråttor är bekanta för alla. De kommer upp till ytan, tar för sig av de rester som finns och försvinner tillbaka ner i kloakerna, där de är säkra från rovdjur.

I en liten studie av privata organisationer hängdes viltkameror med SIM-kort upp i många gatubrunnar. Det visade sig att råttorna inte åt något bete. Men vad de gjorde: De klättrade uppför trappan, upp i jordfickan och ut genom manluckorna. Vanligtvis på natten, runt kl. 0.00, och vandrade sedan tillbaka in i kanalen runt kl. 5.00. Utifrån placeringen av undersökningsschakten kunde man därför dra slutsatsen att råttorna hade ätit i de närliggande restaurangerna och soptunnorna och att de, så snart människor blev aktiva igen (gg 5:30), återvände till de säkra kloakerna.

I årtionden har framför allt råttgift använts i avlopp för att kontrollera råttpopulationen. Råttgift i kloakerna förorenar dock vår undre värld och vattenådrorna i kloakerna. Faktum är att toxinerna redan finns i vår näringskedja eftersom fiskarna får i sig toxinerna. Det är därför viktigt att undvika råttgift så mycket som möjligt.

VIDEOS

Många känsliga områden bör hållas så fria som möjligt från skadliga gnagare. I videorna presenterar Sebastian Junge och Daniel Schröer vårt alternativa helhetskoncept för giftfri bekämpning av gnagare i kanalen. De visar dig hur du kan bekämpa råttor på ett holistiskt och hållbart sätt med riktad användning av enskilda produkter, och hur du kan göra det helt utan gifter.

I den korta videon presenterar Sebastian Junge de enskilda produkterna i konceptet. I den längre videon går han och Daniel Schröer närmare in på de olika användningsområdena och ger mer detaljerad information.

FALLSTUDIEN

Vi har sammanfattat innehållet i videorna för dig i skrift så att du kan läsa all information igen tydligt.

Vad du kan förvänta dig i fallstudien:

  • Konceptet med holistisk råttkontroll
  • Lär dig hur du kan utesluta råttpopulationer på kortfattade punkter.
  • Presentation av produkter som har utvecklats under många år och som har visat sig fungera otaliga gånger vid användning.

PRODUKTERNA AV ALLROUNDKONCEPTET

Kapsyl för rådet

Blockerar råttornas väg in och ut ur kloakerna

Råttlocket hindrar råttorna från att komma upp till ytan genom manluckorna. Fästet monteras enkelt på smutsfällan och stänger det gap som råttorna annars kan använda.

Installationen med fästklämmorna är enkel och sker på några sekunder.

Vår Rat Cap® kostar inte mycket och ser till att råttorna inte kan ta sig upp ur kanalen till ytan där de kan äta matrester och dra sig tillbaka igen. På så sätt minskar vi populationerna på ett biologiskt och hållbart sätt. Lösningen kan köpas direkt från oss av kommuner och städer.

NARA

Giftfri övervakning – detektering av råttaktivitet i kanalen

För att kunna kontrollera råttorna specifikt måste du först veta exakt var råttorna finns. De helt giftfria NARA-övervakningsblocken är idealiska för detta. Om det finns bitmärken på NARA:erna vet du att det förekommer råttaktivitet på den platsen.

Våra NARA-monitorer är tillverkade av aromatiserad plast, vilket gör dem extremt hållbara och mögelresistenta – perfekt för användning i fuktiga ventilationskanaler.

Pest Cam

Digital övervakning dygnet runt

PestCam har utvecklats speciellt för användning vid permanent övervakning av skadedjur. Istället för att kontrollera gnagda beten kan du se vad kameran spelar in bekvämt från din surfplatta eller smartphone. Om något rör sig eller om temperatursensorn reagerar tar kameran ett foto och en video.

Höjdpunkten: PestCam är vattentät och därför perfekt lämpad för användning i avlopp.

Utomhus direkt

Digital trap – signaler direkt till mobiltelefonen

eMitter® Outdoor Direct är den perfekta fristående lösningen för digital skadedjursbekämpning. Du kan när som helst se fällans status – antingen via onlineportalen eller direkt i appen eMitter® Pro. Här får du inte bara information om fällan är spänd eller har utlösts, utan också ett dagligt livstecken. På så sätt kan du vara säker på att fällan är aktiv.

Fällan kan placeras direkt i kanalen och kräver ingen router eller gateway.

Sittpinne för rovfågel

Det mest naturliga sättet att bekämpa skadedjur

Rovfågelholken används för naturlig och giftfri bekämpning av gnagare genom att uppmuntra rovfåglar att bosätta sig i närheten och ge dem en bra utsiktspunkt att sitta på. Sittpinnarna ger rovfåglarna en bra utsiktspunkt från vilken de kan överblicka ett stort område och jaga sitt byte.

LADDA NER FALLSTUDIE NU KOSTNADSFRITT