SÄTESSTÅNG

Naturlig bekämpning av skadedjur

ROVFÅGELNS SITTPINNE

Vår rovfågelspinne används för naturlig och giftfri bekämpning av gnagare på din tomt eller i ditt företags lokaler, eftersom den uppmuntrar rovfåglar att bosätta sig i omedelbar närhet och ger dem en bra utsiktspunkt att sitta på.

Dessutom är rovfågelholken en metod för att förebygga skadedjur, eftersom gnagare fångas innan de kommer in i dina lokaler från utsidan.

DRIFTSSÄTTET FÖR PERCH

Bird of Prey sittpinne är ett naturligt verktyg för att bekämpa gnagare på din egendom utan gift.
Rovfåglar, som ormvråken eller tornfalken, livnär sig huvudsakligen på gnagare som möss och råttor. Detta gör dem mycket lämpliga för skadedjursbekämpning på stora ängar där användningen av slagfällor inte skulle vara särskilt effektiv.

De rätta förutsättningarna måste finnas för att rovfåglarna ska kunna jaga sitt byte i det önskade området. Sittpinnarna ger rovfåglarna en bra utsiktspunkt från vilken de kan överblicka ett stort område och jaga sitt byte.

DET PERFEKTA LÄGET

Det är bäst att sätta upp sittpinnen på en öppen plats så att rovfåglarna kan övervaka ett så stort område som möjligt.
Se också till att sittpinnen inte är för nära större träd, eftersom de annars skymmer rovfågelns sikt.

MONTERING AV SITTPINNE

VARFÖR GIFTFRI?

Det finns inget behov av att använda rodenticider, eftersom gnagarna hålls borta av rovfåglarnas naturliga jakt.

Undvik därför ytterligare användning av giftbeten och skydda på så sätt rovfåglarna. Jakt på förgiftade gnagare kan annars leda till sekundär förgiftning av rovfåglar.

Lyckades vi väcka ert intresse? Då ser vi fram emot ditt meddelande