EMITTER

Framtidens bekämpning av skadedjur

EMITTER® BEEP

PIP VID FÅNGST AV GNAGARE

  • akustisk skadedjursdetektor
  • perfekt för att komma igång med digital skadedjursbekämpning eller för privata hem, kontor etc.
  • Inga falska larm
  • Lång batteritid på upp till 6 år, utbytbart batteri

EMITTER BEEP - DEN AKUSTISKA SKADEDJURSDETEKTORN

eMitter® Beep är en “rökdetektor” för möss och råttfällor. När en fälla (t.ex. GorillaTraps® musfälla eller råttfälla) utlöses hörs omedelbart en tydlig larmsignal som ljuder igen var 30:e sekund tills du avaktiverar den genom att trycka på en knapp.

eMitter® Beep är lätt att använda. Det finns bara en knapp för att aktivera och avaktivera enheten. Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att slå på och tryck en gång kort för att avaktivera eller slå av. eMitter® Beep passar perfekt i alla våra mus- och råttstationer.

Den sofistikerade tekniken eliminerar falsklarm.
eMitter® Beep kan användas i alla stationer och överallt där fällor placeras: Privata hem, kontor, källare, stormarknader, lager, etc.

EMITTER® BEEP I SET MED LÅDA OCH FÄLLA

Set 1: eMitter® Beep med SnapBox

Set 2: eMitter® Beep med Runbox Pro

Set 3: eMitter® Beep med SwopBox

Innehåller 1x eMitter® Beep, 1x SnapBox, 1x Gorilla Traps® musfälla, 1x NARA® Stic chokladnöt

Innehåller 1x eMitter® Beep, 1x Runbox Pro, 2x Gorilla Traps® musfälla, 2x NARA® Stic chokladnöt

Innehåller 1x eMitter® Beep, 1x SwopBox, 1x Gorilla Traps® Musfälla, 1x NARA® Stic Chokladnöt

INSTALLATIONSANVISNINGAR OCH KUNDÅTERKOPPLING SOM VIDEOR

Har ni några ytterligare frågor?

Vi svarar gärna på dem.