SÄNDARSTATIONER

De mest effektiva stationerna för mus- och råttfällor

LÅDOR FÖR RÅTTOR OCH MÖSS

Enligt djurskyddslagen får rått- och musfällor inte placeras öppet där de kan vara farliga för barn eller större djur. Lådor av kartong kan snabbt bli fuktiga och betet förstörs och blir oattraktivt. Futura erbjuder därför låsbara betesboxar av plast för inomhusbruk och säker användning utomhus.

SNAPBOX

Den enda stationen för dina musfällor

VANGUARD

Råttornas viloplats

RUNBOX "PRO

För gångbanor

RUNBOX "ROBUST

Det robusta alternativet

Lyckades vi väcka ert intresse? Då ser vi fram emot ditt meddelande