Integritetspolicy

Futura-germany.com 

Integritetspolicy 

Integritetspolicy  
De rättsliga bestämmelserna för skydd av dina uppgifter finns i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), den federala dataskyddslagen (BDSG) och lagen om dataskydd för telekommunikation och telemedia (TTDSG).  

Den personuppgiftsansvarige i enlighet med dataskyddsförordningen är Futura GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 35, 33178 Borken, företrädd av de verkställande direktörerna Daniel Schröer och Oliver Klute 

Nedan hittar du information om vilka personuppgifter – det vill säga alla uppgifter som identifierar dig eller gör dig identifierbar, till exempel namn, adress, e-postadress eller användarbeteende – vi samlar in under ditt besök på vår webbplats och hur de används. Om du har några ytterligare frågor, tveka inte att kontakta ossintern kontaktperson för dataskydd kontakt: 

Heiko Brune c/o Futura GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 35, 33178 Borchen,Tyskland, 05251-6916114, heiko@futura-germany.com 
 

Serverns loggfiler 

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. 

Varje gång du besöker vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell / IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade uppgifter omfattar t.ex. namnet på den sida som besöks, datum och tid för besöket, IP-adressen, mängden överförd data och den begärande leverantören. 
Behandlingen utförs på grundval av art. 6 para. 1 ljus. f GDPR baserat på vårt övervägande legitima intresse av att säkerställa en problemfri drift av vår webbplats och förbättra vårt erbjudande. 

 
Proaktiv kontakt med kunden via e-post 
Om du kontaktar oss via e-post på eget initiativ kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har angett. Syftet med databehandlingen är att behandla och svara på din kontaktförfrågan. 
Om kontaktupptagningen tjänar till att genomföra åtgärder innan avtal ingås (t.ex. konsultation vid köpintresse, förberedelse av erbjudande) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, utförs denna databehandling på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 1 ljus. b GDPR. 
Om kontakt tas av andra skäl utförs denna databehandling på grundval av art. 6 para. 1 ljus. f DSGVO från vår övervägande berättigat intresse av att behandla och besvara din förfrågan. I detta fall har du rätt att, av skäl som hänför sig till din speciella situation, när som helst utöva denna rättighet på grundval av artikel 6.1 i GDPR. 1 ljus. f GDPR för behandling av personuppgifter som rör dig. 
Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringstider, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning. 
 
Insamling och behandling när du använder kontaktformuläret  
När du använder kontaktformuläret samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du tillhandahåller dem. Syftet med databehandlingen är att skapa kontakt. 
Om kontaktupptagningen tjänar till att genomföra åtgärder innan avtal ingås (t.ex. konsultation vid köpintresse, förberedelse av erbjudande) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, utförs denna databehandling på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 1 ljus. b GDPR. 
Om kontakt tas av andra skäl utförs denna databehandling på grundval av art. 6 para. 1 ljus. f GDPR från vårt övervägande legitima intresse av att behandla och svara på din förfrågan.I detta fall har du rätt att, av skäl som hänför sig till din speciella situation, när som helst utöva denna rättighet på grundval av artikel 6.1 i GDPR. 1 ljus. f GDPR för behandling av personuppgifter som rör dig. 
Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringstider, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning. 
 

Användning av dina personuppgifter för utskick av postreklam 
Vi använder dina personuppgifter (namn, adress), som vi har fått i samband med försäljning av en produkt eller tjänst, för att skicka postreklam till dig, förutsatt att du inte har invänt mot denna användning. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är nödvändigt för att ingå avtalet. Om så inte sker kan inget avtal ingås. 
Behandlingen utförs på grundval av art. 6 para. 1 ljus. f GDPR från vårt övervägande legitima intresse av direktreklam. Du kan när som helst invända mot denna användning av dina adressuppgifter genom att meddela oss. Du hittar kontaktuppgifterna för att utöva din rätt att göra invändningar i det rättsliga meddelandet. 
 
Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev 

Med vårt nyhetsbrev informerar vi dig regelbundet om särskilda erbjudanden, kampanjer och nyheter om produkterna från Futura-Shop®. Om du vill få det nyhetsbrev vi erbjuder behöver vi en giltig e-postadress från dig, förutom att du klickar på motsvarande alternativ i vår butik. Vi kommer då att skicka ett bekräftelsemeddelande till dig där du kan verifiera din e-postadress och din önskan att få nyhetsbrevet. Vi lagrar IP-adressen för att verifiera din registrering, både när du registrerar dig och när du aktiverar bekräftelselänken. Dessutom lagrar vi datum och tid för din registrering för juridiskt säkra bevis, den angivna e-postadressen, webbadressen till registreringsformuläret samt datum och tid för aktivering av länken i bekräftelsemeddelandet.  

Du kan när som helst invända mot att få ytterligare nyhetsbrev genom att klicka på en länk i slutet av varje nyhetsbrev eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande med motsvarande begäran om att avregistrera dig från e-postlistan. , info@futura-shop.de , utan att ådra sig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtarifferna. Som registrerad kund har du också tillgång till Avsluta prenumeration på nyhetsbrev. 

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina uppgifter för marknadsföring via nyhetsbrev är art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR som ett resultat av ditt uttryckliga samtycke. 1 ljus. a) GDPR. Villkoren för samtycke och återkallande av detta har sin rättsliga grund i artikel 7 i GDPR. 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandling som baseras på samtycke innan det återkallas. 

Användning av HubSpot 

Vi använder för utskick av nyhetsbrev tjänsten för HubSpot, Inc. (HubSpot Europeiska huvudkontoret, bottenvåningen, Två Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Irland) inom ramen för orderhantering. 
Vi kommer att mata in uppgifterna under registreringen registrering för nyhetsbrev information som du har lämnat (e-postadressför- och efternamn) till Hub-Spot fortsätta. Databehandlingen sker i syfte att utskick av nyhetsbrev och dess statistiska analys. 
HubSpot Inc. använder webb-beacons i varje Prenumeranter på nyhetsbrev skickas via e-post. Web beacons är små grafiska filer (även kända som “pixeltaggar” eller “clear GIF”) som innehåller vissa unika identifierare som gör det möjligt för oss och HubSpot Inc. gör det möjligt för oss att avgöra när användarna har öppnat ett e-postmeddelande och när de har klickat på vissa länkar. Följande data för varje abonnent lagras: E-postadress, IP-adressdatum och tid i samband med öppnande och klickning av ett nyhetsbrev Nyhetsbrev-Dispatch. Dessa data används för att skapa rapporter till användarna om hur väl ett e-postmeddelande anländer till din adress och vilka åtgärder användarna har utfört. Med registreringen för Nyhetsbrev du samtycker till användningen av webb-beacons i den utsträckning som beskrivs. 

Dina uppgifter överförs vanligtvis till servrar hos HubSpot överförs till USA och lagras där. EU-kommissionen har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå för USA, Trans Transatlantiska ramverk för dataskydd (TADPF). HubSpothar certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska principerna för dataskydd. 
 

Mer information om dataskydd finns på HubSpot kan hittas under r Sekretesspolicy för HubSpot Inc. . 

Kakor 
 
Vår Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras på ett unikt sätt när webbplatsen öppnas igen. 

 

Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies ställs in och bestämma om du vill acceptera dem individuellt och förhindra lagring av cookies och överföring av de data som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. 

 

Du kan ta reda på hur du hanterar (inklusive avaktiverar) cookies i de viktigaste webbläsarna genom att klicka på länkarna nedan: 

 

Tekniskt nödvändiga cookies 

Om inget annat anges nedan i sekretesspolicyn använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter ett sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. Detta kräver att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte. 

 

Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 25 para. 2 TTDSG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR från vårt övervägande legitima intresse av att säkerställa optimal funktionalitet på webbplatsen och en användarvänlig och effektiv utformning av vårt erbjudande. 

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig, av skäl som hänför sig till din specifika situation. 
 

Användning av samtycke chef 
På vår webbplats använder vi Samtycke-hanteringsverktyg samtyckeshanterare denConsentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige; “Samtyckesförvaltare“). 
Med hjälp av verktyget kan du ge ditt samtycke till databehandling via webbplatsen, i synnerhet till att cookies används, och utnyttja din rätt att återkalla ett samtycke som du redan har gett. 
Syftet med databehandlingen är att erhålla och dokumentera det nödvändiga samtycket för databehandling och därmed uppfylla rättsliga skyldigheter. 
Cookies kan användas för detta ändamål. Bland annat kan följande information samlas in och skickas till chef för samtycke överförs: Datum och tid för sidvisningen, information om vilken webbläsare du använder och vilken enhet du använder, anonymiserad IP-adress, välja-in och opt-utdata. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. 
Databehandlingen utförs för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av artikel 6 para. 1 ljus. c GDPR. 
Ytterligare information om dataskydd på Consentmanager finns på: https://www.consentmanager.net/privacy.php  
 
 
Analys av spårning av reklam 
 
Användning av Google Analytics 4 
På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). 
Syftet med databehandlingen är att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda den information som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. 
Följande information kan samlas in under processen: IP-adress, datum och tid för sidvisningen, klickväg, information om vilken webbläsare du använder och vilken enhet du använder, besökta sidor, Hänvisare-URL (webbplats från vilken du kom till vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter.Google kan komma att koppla samman dina uppgifter med andra uppgifter, t.ex. din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsuppgifter från andra enheter och alla andra uppgifter som Google har om dig. 
 
IP-adressen förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 
Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 para. 1 ljus. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar Laglighet av den behandling som utförs på grundval av samtycket tills återkallelsen påverkas. 
 
Den information som genereras om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. EU-kommissionen har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå för USA, Trans Transatlantiska ramverk för dataskydd (TADPF).Google har certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa europeiska principer för dataskydd.Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina uppgifter. 
 
Ytterligare information om användarvillkor och dataskydd finns på https://policies.google.com/technologies/partner-sites och på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de . 

ETRACKER 

Vår webbplats använder analystjänsten etracker. Leverantören är etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg Tyskland. Uppgifterna kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i din webbläsare. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare igen. De som har etrackerDe uppgifter som samlas in med hjälp av etracker-teknik kommer inte att användas för att personligen identifiera besökare på vår webbplats utan den berörda personens separat beviljade samtycke och kommer inte att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen. 

Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av uppgifter med framtida verkan. 

Om du vill invända mot insamling och lagring av dina besöksdata i framtiden kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-opt-out-cookie från etracker Detta innebär att inga besöksdata från din webbläsare kommer att lagras av etracker kommer att samlas in och lagras: 

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb 

Detta skapar en opt-opt-out-cookie med namnet “cntcookie” från etracker inställd. Vänligen radera denna cookie så länge som du behåller din invändning bibehållen skulle gilla. Ytterligare information finns i sekretesspolicyn för etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html 

Plug-ins och övrigt 

Användning av Google Tag Manager 
På vår webbplats använder vi Google Tag Manager från Google Irland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). 
Denna applikation används för att hantera JavaScript-taggar och HTML-taggar som används för att implementera spårnings- och analysverktyg i synnerhet. Syftet med databehandlingen är att utforma och optimera vår webbplats i enlighet med kraven. 
Google Tag Manager i sig lagrar varken cookies eller behandlar personuppgifter. Den möjliggör dock aktivering av andra taggar som kan samla in och behandla personuppgifter. 
Mer information om användarvillkor och dataskydd hittar du här här . 
 

Användning av YouTube  
På vår webbplats använder vi funktionen för inbäddning av YouTube-videor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “YouTube”).YouTube är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). 
Funktionen visar videor som lagrats på YouTube i en iFrame på webbplatsen. Alternativet “Utökat dataskyddsläge” är aktiverat. Detta innebär att YouTube inte lagrar någon information om besökare på webbplatsen. Endast när du tittar på en video överförs information om den till YouTube och lagras där.Dina uppgifter kan överföras till USA. För USA finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, Trans Transatlantiska ramverk för dataskydd (TADPF). YouTube har certifierat sig i enlighet med TADPF och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsprinciperna. 
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av § 25 para. 1 P. 1 TTDSG i samband med. Artikel 6 punkt. 1 lit. a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar Laglighet av den behandling som utförs på grundval av samtycket tills återkallelsen påverkas. 
För mer information om YouTubes och Googles insamling och användning av data, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet, se YouTubes integritetspolicy på https://www.youtube.com/t/privacy . 
 
Användning av Google Fonts 
På vår webbplats använder vi Google Fonts från Google Irland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) på vår webbplats. 
Syftet med databehandlingen är att standardisera presentationen av teckensnitt på vår webbplats. Vi har integrerat dessa teckensnitt lokalt på vår webbserver så att ingen dataöverföring till Google eller någon annan typ av insamling av användardata äger rum.  

 

LinkedIn 

I syfte att utbyta information med våra kunder och intressenter samt för allmän information om vårt företag och dess anställda driver vi en fansida på www.linkedin.com LinkedIn Irland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (“LinkedIn”). Om du öppnar sidan på vår webbplats via LinkedIn-symbolen och samtidigt är inloggad på ditt konto, kan LinkedIn direkt koppla besöket på vår webbplats till ditt LinkedIn-konto. Om du inte vill att LinkedIn ska koppla dina uppgifter till ditt konto måste du logga ut från LinkedIn innan du besöker vår webbplats. 

När du använder interaktiva funktioner på webbplatsen (gilla, kommentera, dela, skicka meddelanden etc.) visas en inloggningsskärm för LinkedIn. När du har loggat in kommer LinkedIn att känna igen dig som en specifik användare. 

Mer information finns i LinkedIns integritetspolicy på https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy. Du kan kontrollera sekretessinställningarna i ditt LinkedIn-konto. Du kan aktivera funktionen “Blockera cookies från tredje part” i inställningarna för din webbläsare. Blockering av cookies kan dock leda till begränsad funktionalitet på webbplatsen. 

Som operatör av vår LinkedIn-fansida samlar vi inte in eller behandlar några andra uppgifter. Mer information om LinkedIn och andra sociala nätverk och hur du kan skydda dina uppgifter hittar du i sekretessinställningarna, t.ex. på youngdata.de. 

Rättslig grund för användning av LinkedIn-fansidan är Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse baseras på det faktum att vi informerar kunden om detta social-medietjänst för att möjliggöra ett direkt utbyte, även för klagomål, med vårt företag och därmed ständigt optimera vår tjänst. Rättslig grund för användning av LinkedIn-widgeten är Art. 6 para. 1 S. 1 lit. a) GDPR, eftersom du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta via Samtycke-verktyg. 

 

Den registrerades rättigheter och lagringsperiod 
 
Lagringens varaktighet 
Efter att När avtalet har fullföljts lagras uppgifterna först under garantiperioden, därefter i enlighet med lagstadgade lagringstider, särskilt enligt skatte- och handelslagstiftning, och raderas sedan efter periodens utgång, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning. 
 
Den registrerades rättigheter 
Om de rättsliga kraven uppfylls har du följande rättigheter i enlighet med artiklarna 15-20 i GDPR: rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet. 
Dessutom, enligt Art. 21 para. 1 GDPR att invända mot behandlingen baserat på Art. 6 para. 1 f GDPR, samt mot behandling för direktmarknadsföring. 
 
Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten 
I enlighet med artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt. 
 
Rätt till invändning 
Om den personuppgiftsbehandling som anges här baseras på vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 para. 1 ljus. f GDPR har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden av skäl som hänför sig till din särskilda situation. 
När en invändning har gjorts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 
 
Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. När du har invänt kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktmarknadsföring. 
  senast uppdaterad: 29.11.2023