SÄNDARSTATIONER

De mest effektiva stationerna för mus- och råttfällor

RUNBOX PRO

DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA

  • Giftfri professionell fälla
  • Effektivt mot betesskygga muspopulationer
  • Snabbt avlägsnande vid akut angrepp
  • Snabbt redo för användning och funktion
  • Två körriktningar
  • Enkel öppning av fällan och avlägsnande av skadedjuret

FÖR GÅNGBANOR

Normalt sett springer mössen alltid längs väggen. På grund av mössens begränsade synvinkel uppfattar de knappast stationen som ett hinder. Runboxen är platsbesparande och dessutom den enda passagen för musen. Oavsett vilken sida musen kommer in från är en fångst så gott som garanterad.

VILKEN UTRUSTNING PASSAR MIN STATION?

RUNBOX PRO är tillgänglig för skadedjur från två håll och är därför utrustad med två GorillaTraps. För att säkerställa en tillförlitlig övervakning sätts eMitter Indoor Rocker in i stationen. Denna kombination ger digital övervakning av de fällor som används, permanent övervakning och en hög effektivitet i kontrollen.

Har ni några ytterligare frågor?