NARA-ÖVERVAKNING

Allergenfri och säker

NARA® SPRAY

DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA

  • giftfri
  • insektsresistent
  • Rikta gnagare specifikt till fällan eller stationen
  • Kan användas inom livsmedelsindustrin
  • Utformad för alla typer av fällor

ALLERGENFRI MONITOR

Hantering av allergener är en välkänd fråga i många livsmedelsföretag.

NARA® är den första allergenfria monitorn som utvecklats specifikt för detta ändamål.

Lagstiftning och olika livsmedelsstandarder förbjuder nu användning av antikoagulantia för övervakningsändamål. Endast när gnagaraktivitet upptäcks får antikoagulantia användas under strikta villkor.

NARA® SPRAY - EN DEL AV NARA-SERIEN

Konventionella detektionsmonitorer har en avgörande nackdel. För gnagare fungerar de som föda, säkerställer ett längre liv och en ökande reproduktionstakt. Dessutom är de flesta konventionella bildskärmar känsliga för mögeltillväxt i fuktiga områden. I andra områden angrips de ofta av icke-målorganismer som rismjölbaggar, kackerlackor, silverfiskar, myror, sniglar och malar.

Eventuella monitorer börjar mögla efter en kort tid eller blir oattraktiva. NARA®-sprayen riktar skadedjuren specifikt mot fällan eller stationen samtidigt som den behåller sin fulla effekt. Det är således ett lovande instrument för att använda stationen och monitorn igen på lång sikt. Experter förlitar sig på NARA® Spray och kan nu agera ännu mer flexibelt tack vare variationen i de två smakerna.

EN UTMÄRKT DUO - EMITTER® PESTCAM OCH NARA® SPRAY

ÖVERVAKNING PÅ HÖG NIVÅ

Samspelet mellan eMitter® PestCam och Nara® Spray gör att användaren kan övervaka ännu mer effektivt. Fällan eller stationen kan förses med nya stimuli som lockar till sig skadedjuren. För optimal övervakning erbjuder PestCam permanent övervakning av skadedjur. På så sätt kan skadedjur identifieras på kortast möjliga tid, vilket gör att nästa bekämpningsåtgärd kan inledas mer effektivt.

ÖVERVAKNING PÅ HÖG NIVÅ

Samspelet mellan eMitter® PestCam och Nara® Spray gör att användaren kan övervaka ännu mer effektivt. Fällan eller stationen kan förses med nya stimuli som lockar till sig skadedjuren. För optimal övervakning erbjuder PestCam permanent övervakning av skadedjur. På så sätt kan skadedjur identifieras på kortast möjliga tid, vilket gör att nästa bekämpningsåtgärd kan inledas mer effektivt.

Har ni några ytterligare frågor?