SÄNDARSTATIONER

De mest effektiva stationerna för mus- och råttfällor

VANGUARD

DE VIKTIGASTE FUNKTIONERNA

  • Giftfri professionell fälla
  • effektiv mot rått- och muspopulationer som är ovilliga att använda bete
  • Snabbt avlägsnande vid akut angrepp
  • Snabbt redo för användning och funktion
  • Två körriktningar
  • Enkel öppning av fällan och avlägsnande av skadedjuret

VILOPLATS FÖR RÅTTOR

Vår VANGUARD är den perfekta stationen för dina GorillaTraps råttfällor för utomhus- och inomhusbruk och ger också gott om utrymme för skadedjursövervakning. Stationen kan låsas med en universalnyckel och är därför oåtkomlig för större djur och barn.

VILKEN UTRUSTNING PASSAR MIN STATION?

VANGUARD är förberedd för användning av en GorillaTrap. Fällan kan förlängas med EMITTER® OUTDOOR DIRECT. Detta gör fällan till en fristående lösning för digital skadedjursbekämpning. Via eMitter-appen kan du se om fällan har utlösts utan att öppna stationen. Dessutom kan ett NARA-övervakningsblock sättas in i stationen. Detta ökar attraktionskraften för gnagare många gånger om. Denna kombination ger digital övervakning av de fällor som används, permanent övervakning och hög effektivitet i styrningen.

Har ni några ytterligare frågor?