PRODUKTLÖSNINGAR

De bästa produkterna för giftfri bekämpning av skadedjur.

Digital skadedjursbekämpning med eMitter

eMitter står för digitalisering av skadedjursbekämpning som inget annat varumärke. Programvara och hårdvara tillverkad i Tyskland, direkt från marknadsledaren.

Övervakning med NARA Stic, NARA Bloc och
NARA Spray

Övervaka råttor och möss professionellt före och under kontroll med NARA, favoritmärket för professionella användare.

Digital skadedjursbekämpning med eMitter

eMitter står för digitalisering av skadedjursbekämpning som inget annat varumärke. Programvara och hårdvara tillverkad i Tyskland, direkt från marknadsledaren.

Grön hjälte skadedjursbekämpning

Gröna och hållbara alternativ till skadliga kemikalier. Inom skadedjursbekämpning, djurvård och hygien.

RatCap - IPM:s råttblockerare

RatCap kostar lite och tar hand om det,
att råttor inte tar sig ut ur kanalen till ytan - giftfritt och mycket effektivt.

Den nya
eMitter-produkter

Den nya nivån av digital skadedjursbekämpning: eMitter Cam och TubeTrap.