IOT: MÖJLIGHETER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN INOM SKADEDJURSBEKÄMPNING

IOT DEFINITION - VAD ÄR SAKERNAS INTERNET?

Sakernas Internet – även kallat Internet of Things – beskriver ett nätverk av fysiska föremål som är utrustade med teknik som sensorer, SIM-kort och programvara och därmed kan kommunicera med andra föremål. Internet används ofta inte alls, vilket är missvisande. Istället för att använda WLAN sker kommunikationen inom industrin ofta via nätverksprotokoll som utvecklats specifikt för IoT.

Ett särskilt välkänt IoT-exempel är smarta hemsystem som nätverksanslutna termostater, persienner och ugnar som kan styras via en app när man är på resande fot. Enkla “saker” blir därmed objekt som kan samla in, dela och ta emot data.

Detta leder till…

högre effektivitet (t.ex. vid uppvärmning)

ökad komfort (t.ex. vid parkering)

och bättre säkerhet (t.ex. vid bilkörning).

Det är inte bara privata användare som drar nytta av dessa IoT-fördelar. Spännande användningsområden för nätverksanslutna maskiner och produkter dyker också upp inom industrin.

DET ÄR DÄRFÖR IOT FÖR NÄRVARANDE BLIR ALLT VIKTIGARE

Enligt det Hamburg-baserade marknadsundersökningsföretaget IoT Analytics kommer det att finnas över 12 miljarder IoT-enheter i världen 2021, 165% fler än 2016. För de kommande fyra åren förväntar sig IoT Analytics en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 22%.

Källa: IoT Analytics: IoT Analytics, mars 2022

Men vad är det som leder till denna snabba ökning av antalet IoT-enheter i bruk? Enligt Oracle är det framsteg inom olika tekniker som driver på IoT-boomen:

Energieffektiv sensorteknik till låg kostnad
Nätverksprotokoll för effektiv dataöverföring
Ökad tillgång till skalbara molnplattformar
Dessutom kompletterar följande tekniker potentialen hos IoT-lösningar:

4. Framsteg inom maskininlärning (ML) och big data
5. förbättrad bearbetning av naturligt språk (NLP)

Kort sagt kommer sakernas Internet att bli mer genomförbart i takt med att den teknik som används utvecklas – dvs. blir kraftfullare och samtidigt mer kostnadseffektiv. Då kommer det att löna sig att koppla samman allt fler nya enheter i nätverk och fler användningsområden kommer att uppstå, både för privatanvändare och för företag.

IOT-TILLÄMPNINGAR FÖR FÖRETAG

Medan privata tillämpningar oftast bara handlar om att kunna fjärrstyra objekt, har IoT-tillämpningar inom industrin ett något annorlunda fokus: IoT-enheter samlar in data om sin omgivning via sensorer. Och det är just dessa data som företagen kan utvärdera.

Här är för övrigt övergången mellan IoT och artificiell intelligens (AI) flytande. Detta beror på att de insamlade uppgifterna vanligtvis tolkas av (självlärande) algoritmer och därmed ger användbar information för företaget.

Typiska IoT-exempel för företag:

1. IoT-enheter för fjärrövervakning: IoT ger enheter ögon och öron, så att säga. Det innebär att utrustningen kan hålla ett öga på om allt går enligt planerna i en produktionsanläggning eller vindkraftspark. Sensorer kan t.ex. mäta komponenternas temperatur och varna en servicemedarbetare om värdena avviker från det normala. Eller så känner de igen inbyggda slagfällor när en råtta har fångats – mer om det senare.

2. Prediktivt underhåll genom IoT: Med hjälp av prediktivt underhåll kan företag planera underhåll eller reparation av maskindelar i ett tidigt skede. För detta ändamål tolkas fjärrövervakningsdata av AI. Till exempel kan slitage på maskindelar upptäckas när det bara börjar synas.

3. Optimerad produktion och lagring tack vare IoT: inte bara enheter kan anslutas till nätverk, utan även produkter kan utrustas med anslutande komponenter som möjliggör datautbyte mellan produkten och dess omgivning – till exempel längs en produktionslinje eller i ett lager.

Sakernas Internet ger därmed företagen en hög grad av transparens och kontroll. Med IoT-system kan många manuella uppgifter automatiseras och optimeras ytterligare tack vare den givna processtransparensen. Slutsatsen är att detta sparar tid och pengar.

VÅR IOT-PLATTFORM FÖR SKADEDJURSBEKÄMPNING

På Futura Tyskland började vi utveckla vår IoT-lösning eMitter för 17 år sedan. Eftersom det fanns ett problem med professionell skadedjursbekämpning:

Av djurskyddsskäl måste slagfällor kontrolleras dagligen. Detta är förknippat med en enorm ansträngning för stora gårdar, vilket är anledningen till att giftbeten användes alltför ofta istället för de miljö- och djurvänliga fällorna. Dessa är dock inte bara mycket tvivelaktiga, utan deras användning har också begränsats kraftigt i lag under de senaste åren. Giftbeten har inte varit tillåtna för permanent bete under lång tid – bortsett från mycket speciella undantag.

IoT-tekniken är idealisk för fjärrövervakning av slagfällor. De kan enkelt utrustas med sensorer, SIM-kort och en liten kamera om det behövs. Nätverksanslutna slagfällor som våra eMitter-fällor skickar automatiskt en signal till en central server när de stängs, som i sin tur skickar push-meddelanden via e-post eller app till en ansvarig person på företaget eller en skadedjursbekämpare.

Om kameror är installerade i slagfällan kan de ta ett foto av det fångade skadedjuret och skicka det direkt med fällan. Med våra senaste slagfällor känner kameran själv av när ett skadedjur har gått in i fällan tack vare artificiell intelligens och utlöser därmed signalen. På så sätt undviks falsklarm – t.ex. om fällan utlöses för att någon har trampat på den.

Insektsfällor kan också övervakas enligt denna princip. En kamera känner av när och hur många skadedjur (t.ex. kackerlackor eller malar) som har fångats och vidarebefordrar data i enlighet med detta.

Och det blir ännu mer praktiskt: all data som IoT-enheter samlar in om skadedjur lagras automatiskt i en plattform. Detta avslöjar trender, skadedjursbekämpare kan vidta motåtgärder snabbare och övervaka dem för att se om de är framgångsrika. Vid en extern revision (t.ex. IFS Food eller AIB) kan företagen dessutom med bara några få klick visa hur angreppssituationen i företaget ser ut och har utvecklats över tid – ett viktigt kriterium för framgångsrika revisioner.

Sammantaget kan ett skadedjursangrepp med Internet of Things upptäckas mycket tidigare och åtgärdas mer kostnadseffektivt:

VÅR IOT-PLATTFORM FÖR SKADEDJURSBEKÄMPNING

I takt med att tekniken bakom sakernas internet blir bättre och billigare dyker det upp nya användningsområden – från sjukvård och logistik till vår nisch: skadedjursbekämpning.

IoT-lösningar ökar effektiviteten och minskar kostnaderna i ett affärssammanhang. Inom skadedjursbekämpning möjliggör IoT-tekniken också en mer miljö- och djurvänlig hantering av gnagare och insekter. Nätverksanslutna fällor och övervakningskameror gör användningen av giftbeten överflödig.