TRANSPARENT FALL

Har du någonsin sett något liknande?

DEN GENIALA TILLÄGGSLÖSNINGEN FÖR HÖGRE FÅNGSTFREKVENS: TRANSPARENTA FÄLLOR

Transparenta fällor – ska råttor verkligen gå på ett så billigt trick? Vi skulle aldrig förneka gnagarna deras intelligens. Skadedjursbekämpare kan dock dra nytta av råttornas svaga punkter – till exempel att de inte kan se skarpt i rymden. Vi förklarar varför genomskinliga fällor som kompletterar bruna eller svarta fällor ökar fångstfrekvensen. Och vi berättar om ytterligare knep som inte ens den smartaste råttan genomskådar så lätt.

I fallstudien hittar du följande:

  • den inledande situationen
  • lösningen
  • Transparenta fällor i kombination med övervakningssprayer
  • resultatet

Datum för skapandet: 2021
Författare: Barry Philipps

“I åtta fall av tio fungerar traditionella slagfällor utmärkt”, säger en av de skadedjursbekämpare som använder våra transparenta fällor. “Men då och då förblir fällorna tomma, trots att man utan tvekan skulle kunna bevisa att det finns råttor i dem.”

DET VIKTIGASTE I ETT NÖTSKAL:

  • Råttor kan lukta fantastiskt bra, men ser bara suddigt och känner knappt igen några färger.
  • Om slagfällorna upprepade gånger förblir tomma kan det bero på att råttorna uppfattar de mörka fällorna som hinder och undviker dem.
  • Genom att placera ytterligare genomskinliga fällor bredvid de mörka fällorna kan råttorna luras.

LADDA NER FALLSTUDIEN NU