APP FÖR SKADEDJURSBEKÄMPNING - IDENTIFIERING AV INSEKTER OCH GNAGARE 24/7

Apparna kan användas för att beställa taxi, hitta en partner eller stänga av ugnen och lamporna hemma. Apple lanserade sin första App Store 2008. Idag är det omöjligt att föreställa sig våra liv utan appar.

Som med all ny teknik har apparna kommit olika snabbt i olika branscher. De används fortfarande i liten utsträckning vid skadedjursbekämpning, men de kan spara mycket tid för skadedjursbekämparna och ge nöjdare slutkunder.

Hur mycket tid skulle du till exempel kunna spara om du inte längre behövde kontrollera slagfällor och övervakningsstationer manuellt?

SÅ HÄR ANVÄNDS APPAR I PROFESSIONELL SKADEDJURSBEKÄMPNING

Appar används inom skadedjursbekämpning i kombination med digitala slagfällor och övervakningssystem. De informerar både skadedjursbekämparen (serviceteknikern) och – vid behov – en kontaktperson på företaget så snart en fälla utlöses eller en övervakningskamera registrerar något. Dessutom kan inställningar göras via appens användargränssnitt (t.ex. skapa nya enheter) och observationer kan dokumenteras (t.ex. nedsmutsning).

BAKGRUND: VARFÖR ÖVERHUVUDTAGET ANVÄNDA DIGITALA SYSTEM I SKADEDJURSBEKÄMPNING?

För att förstå var digitala system kommer in i bilden vid bekämpning av skadedjur och varför de kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden, utgår vi från några grundläggande antaganden:

  1. Rodenticider med antikoagulantia (den så kallade 2:a generationen) är olämpliga för permanent bete och är i stort sett förbjudna. Även om användningen av dessa ämnen under de senaste årtiondena har betraktats som modern och utbredd, får de enligt biocidförordningen nu endast användas i begränsade och mycket tydligt definierade undantagsfall (inga proportionerliga åtgärder eller inga alternativ möjliga) (mer här).
  2. Permanent övervakning är grunden för professionell skadedjursbekämpning. Att upptäcka angrepp är en av de grundläggande principerna för skadedjursbekämpning enligt DIN 10523; olika internationella kvalitetsstandarder kräver exakt dokumentation av angreppssituationen och förebyggande åtgärder (t.ex. strukturella åtgärder) som endast kan genomföras på ett förnuftigt sätt på grundval av observationer(mer här).
  3. Slagfällor är ett tillförlitligt alternativ till rodenticider. Eftersom det finns många mycket sofistikerade fällsystem i olika utföranden på marknaden, kan användningen av gifter knappast motiveras längre. Slagfällor är också utmärkta för övervakning av gnagare.
  4. Djurskyddslagen i Tyskland föreskriver att en slagfälla måste kontrolleras varje dag. Eftersom det inte är ovanligt att en gård har flera hundra fällor är det omöjligt för en anställd att kontrollera dem dagligen – fram till nu var detta ett av de största argumenten mot användningen av slagfällor.

Och det är just här som digitala blåsfällor kommer in i bilden. När de utlöses skickar de en signal till en server, som i sin tur skickar meddelanden till den ansvariga serviceteknikern och vid behov även till en kontaktperson på företaget – allt via en app.

Detta innebär att slagfällorna inte längre behöver kontrolleras dagligen. Serviceteknikern kan styra exakt de fällor som har skickat ett push-meddelande till appen och registrera ytterligare data direkt i appen under inspektionen, t.ex. vilket skadedjur som fångades (inkl. foto) eller om fällan var tom.

FÖRDELARNA MED EN APP FÖR SKADEDJURSBEKÄMPARE OCH SLUTKUNDER

Serviceteknikern kan spara tid tack vare en app och det tillhörande systemet med digitala slagfällor och övervakningskameror – men vilka funktioner är det egentligen som står till hans förfogande? Och vilken vy får slutkunden se?

Här är en översikt:

EN TITT PÅ TEKNIKEN: HUR APPARNA FUNGERAR

Varje slagfälla och varje övervakningskamera är utrustad med sensorer. Så snart fällan utlöses eller kameran upptäcker en rörelse skickar de en signal till en gateway. Denna bearbetar i sin tur signalen och kan skicka push- eller e-postmeddelanden till utvalda användare.

Följande information överförs:

  • Tidsstämpel
  • Plats
  • Bild (för övervakning av kameror)

Så här ser digitala fällor från vårt produktsortiment eMitter ut:

De flesta slagfällor kan också eftermonteras med sensorer. Så om du redan har ett varumärke som du tycker särskilt mycket om att arbeta med, kan du vara lojal mot det och ändå arbeta mer digitalt.

DRÖMTEAMET: ETT DIGITALT DOKUMENTATIONSSYSTEM + APP

Som beskrivits används appen för hantering av enheter och riktad kontroll av fällor. Det blir ännu mer användbart när registrerade händelser (utlösning av fällor och övervakningsenheter, registrering av observationer etc.) överförs direkt till ditt digitala dokumentationssystem.

Baserat på appdata kan sedan t.ex. trendanalyser och dokumentation skapas. Futura Tysklands app har ett gränssnitt (API) för just detta ändamål, som kan integreras med en mängd olika digitala dokumentationssystem.

SAMMANFATTNING: FRAMTIDEN ÄR DIGITAL

Tack vare digitala slagfällor och övervakningskameror skadedjursbekämpare kan hålla ett vakande öga på en kunds verksamhet dygnet runt och behöver bara öppna lådor som har rapporterat en fångst via appen. Detta eliminerar den tråkiga och tidskrävande dagliga kontrollen av fällor och du får äntligen mer tid att spendera utanför inspektionspunkterna med dina kunder, identifiera risker och ge råd.

På så sätt får dina kunder en mycket bättre service och kan hela tiden få en heltäckande bild av situationen i det egna företaget. Särskilt tekniskt kunniga kunder och de som vill ha en högre grad av kontroll uppskattar dessa alternativ.

Sist men inte minst eliminerar digitala system för skadedjursbekämpning behovet av att använda gifter. På så sätt är dina kunder bättre positionerade för olika revisioner och skyddar miljön genom sina handlingar – en aspekt som fler och fler företag tar hänsyn till.

Det bästa av allt är att du kan ladda ner och prova vår eMitter® Pro-app helt gratis. Om du har några frågor om digitala system (slagfällor, övervakning etc.) finns vi alltid där för dig.

Ladda ner eMitter® Pro-appen gratis nu

Från Android 5.1. eller iOS 11.0. För surfplatta eller smartphone. Tillgänglig på 9 språk.

Det tillkommer inga extra kostnader för att använda appen. För att täcka de löpande kostnaderna tar vi ut en administrationsavgift, som redan ingår i de årliga administrationsavgifterna för eMitter.