Ep.26 Digital och giftfri bekämpning av skadedjur

I den här intervjun berättar Lars Schaumann om skadedjursbekämpning i Finland.

Ep.26 Digital och giftfri bekämpning av skadedjur Läs mer »