I denna Talking Pest Management-intervju berättar Lars Schaumann, VD för S-Tuholaispalvelut Oy, om skadedjursbekämpning i Finland.

Lars, som är baserad i Esbo, Finlands näst största stad, är en tidig anhängare av nya idéer och är internationellt välkänd för sitt sökande efter nya innovationer.

Lars förklarar hur situationen med coronaviruset har fått honom att ändra hela sitt sätt att tänka kring kundservice. Hur upprätthåller man en god servicenivå när det inte är möjligt att få tillgång till den?

För bekämpning av gnagare ger enheterna bekämpningen, så behöver en tekniker vara där? Uppgiften blir att mäta och registrera det, så användningen av digitala fjärrövervaknings- och inspelningsenheter ger lösningen. För framtiden överväger han nu att byta ut alla sina återstående analoga kunder till digitala system – inte bara för gnagarbekämpning, utan för alla typer av skadedjursbekämpning.

Giftfri bekämpning av skadedjur ökar, men en intressant metod som är tillåten i Finland är skjutning. Detta är särskilt effektivt där gnagare har tillräckligt skydd och tillgång till mat, så att de inte lockas in i betade lådor. Vid fotografering är säkerhet ett viktigt krav. Detta görs på natten när gnagarna är aktiva, men kan leda till en del intressanta möten med polisen, trots att myndigheterna har informerats i förväg!