Ronen är känd över hela världen för att vara en innovatör eftersom han har utvecklat och säljer många digitala lösningar för skadedjursbekämpning som är banbrytande för vår marknad. Hans verksamhet inom skadedjursbekämpning drivs från Israel och är marknadsledande i landet med nästan 200 anställda.
Hur denna stora marknadsledare reagerar på covid är oerhört intressant. Israel har alltid varit känt för sina innovationer och sin flexibilitet, och Ronen har levererat inget mindre.

I intervjun berättar Ronen om Disinfection och hur investeringen i digital teknik var den bästa risk han tog.
Det sätt på vilket han gör det skiljer sig säkert mycket från vad som kan vara standard i Europa, men är säkert en enorm inspiration eftersom vi anser att många fler borde titta på hur mycket innovativa företag som hans agerar inom området för skadedjursbekämpning.