Clive Boase från Storbritannien är den inbjudna gästen i den här veckans Talking Pest Management-intervju.

Clive är forskare och oberoende konsult, men han är också en viktig aktör och en av grundarna av International Conference on Urban Pests, eller ICUP som det oftare kallas.

Clive berättar hur det som i början av 1990-talet började som en lysande idé från en handfull personer om att hålla en internationell konferens om skadedjur i städer, har utvecklats till det evenemang vi känner till idag. Utan kommersiell finansiering beslutade man att hålla det första evenemanget i Cambridge 1993, en plats nära där Clive bor. Evenemanget blev en stor framgång och sedan dess har en rent vetenskaplig konferens hållits vart tredje år. Av de sex personer som ursprungligen var med och skapade den är det bara han och Bill Robinson från USA som är kvar i den verkställande kommittén.

Dessa ICUP-evenemang äger rum runt om i världen och består av vetenskapliga presentationer, posterarbeten, workshops men kanske viktigast av allt, och definitivt mycket populära, är nätverkandet och de sociala evenemangen där idéer utbyts fritt. Varje artikel och poster som presenteras publiceras i tryckta handlingar, men alla dessa finns nu tillgängliga i en sökbar databas på ICUP:s webbplats. En unik resurs som vår TPM-värd beskriver som “Google för skadedjursbekämpning i städer”.

Det 10:e evenemanget var planerat att hållas i Barcelona i juli 2020, men sköts upp till september 2021 på grund av coronapandemin. Clive förklarar att konferensen nu återigen har skjutits upp på grund av de osäkerheter som pandemin medför, men att Dr Rubén Buenos organisationskommitté kommer att vara redo att återuppta konferensen så snart framtiden blir tydligare. Clive är dock angelägen om att betona att man under tiden överväger andra sätt att föra samman ICUP-“familjen”. Håll ögonen öppna!

Blickar mot framtiden….

På frågan om vilka utmaningar Clive tror att branschen generellt kommer att möta under de kommande 10 åren ser han att klimatförändringarna kommer att spela en viktig roll – nya skadegörare kommer att dyka upp i nya territorier. Även utmaningarna med ökad resistens mot bekämpningsmedel, ett minskat antal tillgängliga bekämpningsmedel och färre nya kemikalier som utvecklas än vad som var fallet tidigare. I grund och botten är utmaningen att använda det vi har på ett smartare sätt.

Detta kan beskrivas som integrerat växtskydd, men Clive anser att det måste underbyggas av robust vetenskap.