Alternativa metoder för skadedjursbekämpning

Ta ett djupt andetag och förbered dig på att bli utmattad av veckans gäst – Heiko Kaiser – eller som han ofta kallas “Hyper Heiko”!

Heiko är baserad i Rotorua på Nya Zeelands nordö och är grundare och ägare av skadedjursbekämpningsföretaget ALPECO (Alternative Pest Control). Han arbetar även med produktförsäljning, BRC-insektslampor och Designed-2-Kill (D2K), ett företag som specialiserat sig på giftfria produkter för skadedjursbekämpning.

Heiko är dock förmodligen mest känd för sitt arbete med vägglöss.

I över 25 år arbetade Heiko i Tyskland och Nya Zeeland inom livsmedels- och hotellbranschen innan han immigrerade till Nya Zeeland för cirka 20 år sedan. Så det var en naturlig utveckling att börja arbeta med vägglöss inom hotellbranschen. Han lägger stor vikt vid giftfria behandlingar och har blivit välkänd för sitt arbete med värme, där han skapat Thermo-bug-systemet. Detta sker vid höga temperaturer, över 55°C, men ibland även vid minusgrader. Kemikalier används endast när det är absolut nödvändigt.

Heiko bygger nu sina egna specialiserade värmare och behandlingsutrustning och har nyligen börjat behandla borrar (vanlig möbelbagge) i containrar och är stolt över att meddela att han nyligen har certifierats för att lagligt utföra dessa behandlingar i Frankrike.

Som svar på coronakrisen har Heiko och BRC utvecklat en produkt som snart kommer ut på marknaden och som dödar coronaviruset. Skadedjur och virus erbjuder jämförbara strategier.

Ett annat projekt som han arbetar med, i samarbete med Vodafone, är att kombinera fjärrövervakningsteknik med fällor i naturreservat för att rädda inhemska arter. Detta högteknologiska tillvägagångssätt tilltalar en yngre generation av volontärer. Sensorer, drönare och automatiserade fällor är framtiden.