Användningen av högteknologisk datainsamling och kartläggning av sjukdomar som överförs av insekter, i synnerhet den asiatiska tigermyggan, är ämnet för veckans intervju med Guy Hendrickx från Avia-GIS.

Guy är baserad i Zoersel, nära Antwerpen i Belgien, och är verkställande direktör för Avia-GIS, ett litet privatägt forskningsföretag som grundades 2001. Företaget är verksamt inom jordbruks- och djurhälsosektorerna, men intervjun fokuserar på Guys engagemang inom folkhälsa – i synnerhet datainsamling och riskkartläggning via Vecmap av insekter, särskilt den ökande förekomsten av den asiatiska tigermyggan.
Diskuteras i denna intervju:

Användning av kartläggning och datainsamling vid identifiering av risker som orsakas av sjukdomsbärande insekter;
Den roll som kommersiella forskare och icke-statliga organisationer kan spela i deras övervakning, planering och kontroll;
Var och hur har den asiatiska tigermyggan spridit sig i Europa under de senaste 20 åren;
Kan myggor överföra coronaviruset?

Se Avia-GIS på www.avia-gis.com