Ep.37 Möjligheter från utbildning

Möjligheter från utbildning

Jorge Galván har arbetat som biträdande direktör på Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), den spanska branschorganisationen för skadedjursbekämpning, i drygt ett år och brinner för utbildning. I synnerhet de möjligheter som de som arbetar inom branschen har att höja inte bara sin egen profil utan också branschens professionalism.
Jorge är baserad i den spanska huvudstaden Madrid och har en doktorsexamen i arkitektur samt erfarenhet av att arbeta med träskydd, i synnerhet med att främja trä som byggmaterial. Innan han började på ANECPLA arbetade han i tio år som lärare på centret för miljöhälsostudier (CEDESAM) i samarbete med ANECPLA. Därför är det lätt att förstå hans passion för träning.
På frågan om hur han ser på branschen just nu förklarar Jorge hur vi lever i en föränderlig värld. Branschen måste förbereda sig för minskningar av antalet tillgängliga biocider, leta efter alternativa bekämpningsmetoder, plus att klimatförändringar och resor har lett till att nya invasiva skadedjursarter har kommit hit.
Men just nu står vi alla inför en förändring i och med coronapandemin. Men detta kan erbjuda möjligheter med tillägg av desinfektionstjänster. Industrin kan mycket väl komma ur denna kris i en starkare position.

Utbildning stöder förändring

För att förbereda sig för förändringar betonar Jorge behovet av utbildning – på alla nivåer – inte bara tekniker, utan genom hela branschen, från dem som svarar i telefon till cheferna. För skadedjursbekämpningsföretag, varav de flesta är små och medelstora företag (SME), får ledarskapsutbildning inte glömmas bort. Som bransch är den bra på att utbilda i tekniska frågor, men mindre bra på att utbilda i affärsinriktade frågor.
För framtiden betonar han än en gång behovet av utbildning och dess harmonisering i hela Europa, ett mål som CEPA bidrar till. Skadedjursbekämpning är en viktig roll som ofta förbises av folkhälsan som helhet – det vill säga tills något går fel.
Tekniker måste se sig själva som konsulter och värdesätta sina tjänster. Men den första person man måste värdesätta är sig själv. Erkänna den viktiga roll du spelar.