Ep.44 AIB-standarden, revisioner och skadedjursbekämpning – Del 1

Många lyssnare av “Talking Pest Management” har under de senaste veckorna efterfrågat en gäst från Amerian Institute of Baking (förkortat AIB). AIB-standarden anses vara en av de viktigaste och mest detaljerade standarderna inom livsmedelsindustrin. Särskilt för internationellt verksamma företag är denna standard nödvändig för att kunna hävda sig på den globala marknaden. Med Thomas Auer från AIB lyckades vi få en mycket erfaren revisor att svara på Daniel Schröers frågor.

American Institute of Baking grundades 1919 och kan se tillbaka på över 100 år av företagshistoria. AIB grundades ursprungligen som en tjänsteleverantör för bageriindustrin, men bara en kort tid senare lades en revisionstjänst till i AIB:s tjänsteutbud, från vilken den nu internationellt erkända AIB-standarden har utvecklats. År 2021 har AIB över 100 anställda revisorer som utför revisioner i över 120 länder världen över. En av dem är Thomas Auer, som har varit revisor i mer än 14 år.

Innan Thomas började på AIB för nästan 15 år sedan samordnade han revisioner för ett stort mejeriföretag i Paris, tills han vid något tillfälle på ett mycket okonventionellt sätt kontaktade generaldirektören för AIB för att höra om det fanns en möjlighet att bli revisor där. Han berättar att han först flög till USA för 14 dagars träning i samband med starten. Idag kan detta första steg även tas i Europa som en introduktion till AIB.

Att komma igång som revisor

Under de första tre månaderna av sitt arbete följer nya revisorer med olika kollegor i flera kundsituationer och börjar granska delområden. Detta följs av oberoende revisioner under överinseende av erfarna kollegor, innan en “elddopande” revision under överinseende av den verkställande direktören äger rum. Även efter detta korrekturläses alla rapporter under några månader. Med denna omfattande utbildning säkerställer AIB den mycket höga kvaliteten i revisionerna.

Daniel rapporterar att enligt hans egen uppfattning är AIB:s standard den “ultimata” på marknaden och ber Thomas att gå in mer i detalj på standarden.

AIB-standarden är indelad i fem kapitel:

  1. Arbetsmetoder och personalpraxis
  2. Upprätthållande av livsmedelssäkerhet
  3. Rengöringsmetoder
  4. Integrerat växtskydd
  5. Förutsättningarnas lämplighet och program för livsmedelssäkerhet

Daniel och Thomas vill fokusera samtalet på integrerat växtskydd. Till skillnad från många andra standarder behandlas skadedjursbekämpning i ett separat kapitel i AIB. Ett av de speciella kraven när det gäller skadedjursbekämpning på AIB är att inget gift får användas inomhus. Istället rekommenderas användning av mekaniska fällor eller system med liggande fällor.

Sofistikerat poängsystem

Som en del av sin revision av företag använder AIB ett sofistikerat poängsystem. 200 poäng kan uppnås i varje kapitel, vilket ger totalt 1 000 poäng. Utvärderingen görs i steg om 5 poäng. Det ord som ingen vill höra under en revision är “otillfredsställande”. Motsvarar “misslyckad”. Minst 135 poäng måste uppnås i varje kapitel för erkännande, oavsett resultaten i de andra kapitlen.

Dessutom finns det också några automatiska uteslutningsfaktorer som leder till “otillfredsställande”. Hit hör t.ex. ett påfallande antal hus- eller fruktflugor, gnagare som har observerats, kackerlackor i produktmiljön eller bekämpningsmedel som inte används i enlighet med specifikationerna, dvs. som t.ex. bortskaffas på ett felaktigt sätt.

Under samtalets gång tittar Daniel och Thomas närmare på integrerat växtskydd och diskuterar hur andra undersektorer påverkar det. Thomas påpekar att byggnadsskalet är den viktigaste punkten för framgångsrik skadedjursbekämpning. Ur hans synvinkel är vegetationsfria remsor runt företagsbyggnader också mycket relevanta och spelar en viktig roll i skadedjursbekämpningen.

Ett system som används om och om igen är den så kallade “ICE-metoden”.
Detta står för:
I = Identifiering
C = Kontroll
E = Eliminering

Enligt Thomas bör det också finnas ett verkligt partnerskap mellan skadedjursbekämparen och kunden. Han rekommenderar företag att hålla sig till tjänsteleverantörer på lång sikt, eftersom han anser att det är mycket mer relevant för skadedjursbekämparen att känna till verksamheten väl än att regelbundet välja den billigaste leverantören.

Helhetssyn på integrerat växtskydd

De två fortsätter med att diskutera en aktuell CEPA-kampanj som betraktar skadedjursbekämpning som holistisk på grund av dess komplexitet och ser tillvägagångssättet för “Integrated Pest Management” som en pyramid (Envelope, Hygiene, Monitoring, Control). Denna uppfattning ligger i linje med AIB:s filosofi.

När det gäller branschens utveckling under de senaste fem till tio åren konstaterar Thomas framför allt att nästan alla dokumentationssystem nu är digitala, medan det mesta tidigare fortfarande var pappersbaserat. På Daniels fråga om han ser liknande revolutionerande varumärken på marknaden som Airbnb, WhatsApp eller Uber svarar Thomas att han uppfattar erbjudandena som något mer spridda, eftersom många företag också använder intern programvara.

Det övergripande målet

Thomas anser att AIB:s övergripande mål är att hjälpa kunderna att producera hälsosamma och hygieniskt felfria livsmedel. Han anser att en revision är framgångsrik när problem kan hittas och åtgärdas snarare än att få så många poäng som möjligt.

Ett annat sätt för AIB att uppnå detta mål är den interna utbildningen. På så sätt kan institutet agera tematiskt mycket fritt och anpassa sig till olika kundsituationer. Thomas skulle alltid rekommendera utbildning före den allra första revisionen. Det handlar ofta om att besöka gårdar i små grupper, ta bilder och diskutera resultaten i hela gruppen. Detta ökar också medvetenheten hos medarbetarna. AIB erbjuder också utbildning för skadedjursbekämpare.

I den andra delen av intervjun blickar Daniel och Thomas framåt: Hur kommer skadedjursbekämpningen att se ut de närmaste fem till tio åren? Vilken inverkan har trendämnena digitalisering och hållbarhet, särskilt när det gäller efterlevnaden av rättsliga ramvillkor? De pratar också om de vanligaste misstagen i samband med skadedjursbekämpning.

Så om du gillade del 1 får du inte missa del 2.