De logistiska och rättsliga problem som orsakas av invasiva skadegörare diskuteras i denna intervju med Håkan Kjellberg, teknisk direktör för Anticimex. Skadedjur har varken pass eller kan läsa etiketter!

Hakan Kjellberg är baserad i Stockholm och teknisk chef för det internationella serviceföretaget Anticimex – en global ledare inom förebyggande skadedjursbekämpning.

Med den bruna marmorstinkflyn (Halyomorpha halys) som exempel är denna insekt nu en etablerad skadegörare i fruktodlingar i norra Italien där den orsakar problem genom att angripa träd och göra frukten osäljbar. Hakan rapporterar dock att man för bara några veckor sedan hittade och identifierade en koloni i containrar i ett logistiklager i Sverige. Risken är, precis som med andra invasiva arter – kommer denna skadegörare att etablera sig och orsaka problem i Sverige?

Hakan betonar att man i hela Europa bör anta en gemensam strategi för denna typ av invasiva arter. När det gäller bekämpning av detta skadedjur i denna specifika svenska inomhusmiljö påpekar Hakan att det inte finns några bekämpningsmedel registrerade för denna användning – endast för utomhusbruk inom jordbruket. Han förklarar hur Integrated Pest Management (IPM) är tillvägagångssättet och i den här situationen är fysisk borttagning nyckeln, till exempel genom dammsugning. Bara ett av många “verktyg i skadedjursbekämparens IPM-verktygslåda”.

I och med klimatförändringarna kommer det sannolikt att komma fler och fler invasiva arter, som riskerar att bli endemiska. Hakan betonar vilken viktig roll professionella skadedjursbekämpare kan spela när det gäller att tillhandahålla ett tidigt varningssystem för invasiva arter.