Indianapolis, mitt i USA, är platsen för veckans intervju med Tom Mueller, vice VD för Insects Limited Inc.

Företaget, som startades av Toms far Dave 1982, har gjort sig ett namn internationellt genom sitt banbrytande arbete med insektsferomoner. Toms bror Pete är chef för servicedelen av verksamheten, Fumigation Services & Supply (FSS) Inc.

Tom förklarar: “Insects Limited är mer tekniskt inriktat och letar efter giftfria alternativ för att lösa problem med skadedjur. Feromoner är en stor del av detta eftersom de indikerar förekomsten av ett insektsangrepp.”

Medan digitala övervakningsfällor nu är välkända för användning med gnagare och vilda djur, har Insects Limited utvecklat en unik digital, WiFi-driven övervakningsfälla för nattfjärilar med inbyggd kamera. Detta tillgodoser behovet hos företag som inte bara vill ha information om insekter, utan också hur de kan lösa problemet med hjälp av insamling av realtidsdata. Denna utveckling uppfyller företagets värderingar om innovation och vetenskap på ett pedagogiskt sätt.

Det är de stora livsmedelsproducenterna själva, snarare än skadedjursbekämpningsföretagen, som driver på användningen och som nu kan se fördelarna och transparensen i den information som erbjuds. Trots en långsam start och visst motstånd är tillväxten exponentiell, som den nu är för alla digitala produkter. Revisorerna är positiva och har infört dem i sina rutiner.

När det gäller framtiden förutspår Tom att digitala produkter gradvis kommer att förändra världen av skadedjursbekämpning – bort från enkel dirigering och kontroll av fällor till att ta betalt för kvaliteten på tjänsten.