Talking Pest Management har återigen träffat Peter Trotman, baserad i Storbritannien och VD för skadedjursbekämpningsföretaget Pest Pulse.

När vi diskuterar den nuvarande Covid-krisen säger Peter att han inte var förvånad över att skadedjursbekämpning ansågs vara en nödvändig tjänst och förklarar hur nedstängningen faktiskt har varit en fördel för praktiska skadedjursbekämpare. När anläggningar stängts har detta gett möjlighet att tillbringa längre tidsperioder i situationer där tillträdet tidigare var mycket begränsat.

Covid har också ökat medvetenheten om fördelarna med skadedjursbekämpning hos kunderna tillsammans med den ökande professionalismen hos tekniker – han gratulerar CEPA till allt de har gjort för att få erkännande för branschen via MoU (Memorandum of Understanding).

När det gäller gnagarnas beteende hade möss och genomgångslådor väckt hans uppmärksamhet. Peter förklarar att de som företag i stor utsträckning använder genomgångslådor med dubbla fällor i varje ände där mössen vanligtvis fångas i den andra, inre fällan, vilket indikerar att de kommer in med viss hastighet. Ungefär fyra veckor efter nedstängningen, med mycket färre människor i närheten, sprang mössen inte längre omkring med samma hastighet och fångades i större antal i den första fällan. Musaktiviteten hade nu nått den lägsta nivå han någonsin hade sett.

Å andra sidan hade antalet råttor ökat, deras beteende hade blivit mer aggressivt och i brist på mat på gatan gnagde de sönder soptunnor. “Möss ner – råttor upp.”
När det gäller den framtida användningen av smart teknik förklarar Peter hur användningen av fjärrövervakningstekniken nu är mycket enklare, och dessutom billigare, så att den nu motsvarar kostnaden för traditionell skadedjursbekämpning. Men på en praktisk nivå håller han fortfarande på att lära sig hur “smart” och “traditionellt” kan fungera sida vid sida. “Smart och traditionellt kompletterar varandra.

På frågan om hur Covid kommer att påverka branschen för skadedjursbekämpning berättar Peter om en diskussion han nyligen hade med en investeringsanalytiker från City. Även om flera skadedjurskunder sannolikt kommer att drabbas, är de fortfarande villiga att spendera pengar på skadedjursbekämpning – så branschen som helhet är relativt robust. Med ökat distansarbete kommer det att finnas fler valmöjligheter på arbetsmarknaden och skadedjursbekämpning kan mycket väl bli mer attraktivt för den yngre generationen som kan se framför sig en långsiktig karriär inom denna sektor.