Tusentals företag i Europa inom sektorn för skadedjursbekämpning står inför ännu en kris, coronapandemin.
I de flesta länder utsågs Pest Managers som tur var till nyckelmedarbetare, men det fanns även andra som stod stilla.
Henry Mott, om sin egen verksamhet i Storbritannien, om sin roll som ordförande för CEPA – vår EU-organisation – och om ett mycket speciellt råd om vad företag bör undvika för att inte riskera sin existens, när företag börjar gå vidare efter covid19.

Det blir förändringar för oss, helt klart. Vissa omfördelar sin verksamhet 180°, andra fortsätter som vanligt.
Vissa har pengar på banken och drar nytta av den styrka de nu – jämförelsevis – har fått genom denna kris, medan andra, främst de stora Private Equity-drivna företagen, kan drabbas av kassaflödesproblem. Chanser och förändringar för branschen.

Henry påpekade också att den senaste krisen har varit mycket bra för branschen och att vår starka kundkrets och relevanta tjänst för skadedjursbekämpning för människors hälsa och säkerhet också kan dra nytta av denna pandemi med ökad känslighet och minskad tolerans för skadedjur runt om i världen.

Henry pratade med Daniel Schröer, VD för Futura Tyskland, värd för Talking Pest Management, som stöds av Pest Magazin UK och DpS Magazine Tyskland