Richard Moseley är teknisk chef för Bayer Pest Solutions i Storbritannien och har varit verksam inom den professionella skadedjursbekämpningsbranschen i mer än två decennier.
Richard delar med sig av sina åsikter och erfarenheter av att arbeta med skadedjursbekämpning i den nuvarande Covid-19-situationen. Alla har varit tvungna att hitta nya sätt att arbeta och kommunicera, till exempel genom online-evenemang och webbseminarier. Men Richard är snabb med att påpeka att denna informationsöverföring inte är “en enkelriktad gata”. Information tillbaka från praktiska bekämpare är lika viktig.”

De utmaningar som skadedjur utgör kvarstår dock. I dessa svåra tider kan skadedjursaktivitet faktiskt göra en redan svår situation ännu värre – till exempel att en livlig livsmedelsfabrik eller en stressad sjukhusavdelning måste stängas. Rätt val och användning av lämpliga produkter och formuleringar är avgörande – “rätt produkt på rätt plats”, förklarar han.

Tillgången till vissa anläggningar kan vara problematisk, så Richard anser att den ökade användningen av fjärrteknik blir ännu viktigare. Det går att dra lärdomar av begränsad tillgång. Detta genererar större kunskap och mer data – det kan faktiskt “framtidssäkra” skadedjursbekämpningen genom att införa kontroller – en åsikt som vi helt håller med honom om.

Covid-19-pandemin har belyst den viktiga tjänst som skadedjursbekämpare utför – en roll som samhället erkänner genom att förklara dem som nyckelarbetare. Detta ger branschen i stort möjlighet att höja sin status till att bli en bransch med kompetenta och utbildade människor som använder ny teknik.
Vi kommer säkert att återkomma till Richard under de kommande månaderna för en ny intervju för att se hur Bayer hanterar krisen och stöder sina kunder och distributörer ytterligare.

Tack Richard för din tid och dina insikter, det har varit ett nöje.