Den här veckan välkomnas Rune Bratland av Daniel Schröer till Talking Pest Management. Rune är VD och ägare till Skadedyrservice AS, ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning i Bergen i västra Norge. Han är också ordförande i SKABRA, den norska föreningen för skadedjursbekämpning, och sitter i styrelsen för CEPA, den europeiska branschorganisationen för skadedjursbekämpningstjänster.
I allmänhet är kännedomen om vad som händer på den norska marknaden för skadedjursbekämpning inte så stor utanför Norge, så det är mycket intressant att höra från Rune vad som är både liknande och annorlunda.

Covid-19 är ett problem som är gemensamt för alla och precis som på andra håll i Europa, efter en inledande nedstängningsperiod, ansågs skadedjursbekämpare vara nyckelarbetare. Men det som är unikt i Skandinavien är inställningen till hemförsäkringar – där skadedjursbekämpning ingår som en tjänst. En kostnadsfri inspektion av hemmet erbjuds och om ett problem uppstår ordnas behandling. Avtal mellan försäkringsbolag och skadedjursbekämpningsföretag är därför ömsesidigt fördelaktiga.

På frågan om hur skadedjursbekämpningen har förändrats under de senaste 20 åren förklarar Rune att det år 2020 inte krävdes någon formell utbildning av tekniker. Formell utbildning infördes dock 2004 och sedan dess har det skett en gradvis övergång till integrerat växtskydd (IPM) och nu även till digital fångst och fjärrövervakning. Intressant nog redogör han för hur både första och andra generationens rodenticider används, eftersom det ännu inte finns några tecken på resistens.
Som en del av sitt uppdrag i CEPA-styrelsen har Rune ett särskilt ansvar för utbildning och var involverad i utvecklingen av MoU (Memorandum of Understanding). Detta, förklarar Rune, är en självreglerad standard som definierar minimikrav på utbildning som kommer att skilja, i hela Europa, utbildade professionella skadedjursbekämpare från bara skadedjursbekämpare.