Skadedjursbekämpning i Italien under Covid-19 behandlas i veckans Talking Pest Management-intervju med Monica Biglietto. Monica är utbildad kemist och baserad i Neapel, Italien, och är verkställande direktör och teknisk chef för företaget Fumigat Srl, som arbetar med skadedjursbekämpning. Hon är ANID:s (den italienska branschorganisationen för skadedjursbekämpning) representant i CEPA (Confederation of European Pest Management Associations) och sitter även i CEPA:s styrelse.

På frågan om Italiens första reaktion på covid-19-krisen medger Monica att det till en början rådde förvirring. Men hon sammanfattar den aktuella utmaningen på följande sätt: “Vi var tvungna att gå från att hantera makroskadegörare till osynliga mikroskadegörare. Desinfektion blev vår huvudaktivitet och säkerheten för vår egen personal var en viktig faktor.”

Det var svårt att få tag på skyddskläder, personalgrupperna och deras resor omorganiserades och all administrativ personal arbetade hemifrån, så verksamheten blev mycket annorlunda. Krisen har dock lett till att värdet och nivån av professionalism inom branschen har blivit mer allmänt kända. Med ANID:s ledarskap på ministernivå och med framtagandet av guider och protokoll har branschen arbetat tillsammans i samarbete, snarare än i konkurrens.

Gasning har alltid varit en viktig sektor i Italien och på frågan om varför det är så förklarar Monica hur det alltid har funnits en kultur av gasning, som en erkänd behandling för bakteriell aktivitet, förmodligen främst orsakad av de höga temperaturerna, ofta över 40°C, under långa perioder i landet.

När Monica blickar framåt identifierar hon den allt viktigare roll som kvinnor spelar i branschen tillsammans med betydelsen av CEPA MoU (Memorandum of Understanding) aktiviteter som främjar professionalism och hon uppmuntrar alla att ta till sig detta.

På 10-20 års sikt ser Monica en stor utmaning i att av hänsyn till miljön övergå till bekämpning av skadedjur med endast obetydlig, eller ingen, användning av biocider. Värme – både varmt och kallt – tillsammans med användning av fysiska fällor ses som idealiska alternativ.