Den här veckans intervju är kort och kärnfull och har en mer kommersiell prägel, eftersom Talking Pest Management välkomnar Steve Leavitt, Group President på Rollins Inc. med säte i Atlanta, USA.

Som moderbolag är Rollins mer känt inom skadedjursbekämpning i USA under namnet Orkin, men har också en stark närvaro i Australien, Singapore, Kanada och Storbritannien med franchisetagare på andra håll i världen. Rollins skapade nyligen rubriker när man tillkännagav förvärvet av Melbourne-baserade Adams Pest Control i Australien, som Steve beskriver som “en fantastisk medlem i teamet”.

När vi frågar Steve om Rollins strategi för fusioner och förvärv förklarar han att “det är inte så mycket var vi vill vara, utan vem vi vill vara tillsammans med”. Kvalitet är det viktigaste måttet som organisationen söker, ett företag som betraktas som besläktade andar vars kultur är besläktad med deras egen.

Värdet av lokal kunskap, eller som Steve beskriver det “boots on the street”, betonas. Vilka företag är bra och vilka är inte bra. En dålig aktör i branschen skadar alla.

När det gäller Covid-19 förklarar Steve att den kommersiella sidan av deras verksamhet, som utgör huvuddelen utanför USA, drabbades hårdast. Resandet upphörde och man hade blivit alltmer beroende av teknik, särskilt för kommunikation. Ur en personlig synvinkel medger Steve att han utan personlig kontakt när han diskuterar med sin personal har varit tvungen att lära sig att bli en bättre lyssnare.

Slutligen, något som de flesta som arbetar inom branschen inser, är skadedjursbekämpning kanske varken den sexigaste eller den mest dynamiska branschen, men det är en stabil och pålitlig bransch. “När ekonomin går dåligt får vi betydligt fler ansökningar om medlemskap.”