Veckans intervju är viktig för alla som är intresserade av vad som händer på den globala marknaden för fusioner och förvärv (M&A) av skadedjursbekämpningsföretag, särskilt om du själv överväger att sälja ditt eget företag.

Så slå dig ner och lyssna på vad Paul Giannamore, verkställande direktör för Potomac Company, har att säga. Potomac Company har kontor i Genève, Schweiz, och Philadelphia, USA, och är specialiserat på globala fusioner och förvärv, med särskild expertis inom sektorn för skadedjursbekämpning.

Paul förklarar först att skälen till att en ägare vill sälja sitt företag varierar kraftigt, och intressant nog har de förändrats över tid. Traditionellt har försäljningen av vad som huvudsakligen är familjeföretag ofta skett till följd av dödsfall eller skilsmässa inom familjen, med en genomsnittsålder för säljaren på 70-80 år. Nu är säljarna runt 40-50 år och siktar på att tjäna pengar på sin investering, ofta för att sedan påbörja en andra karriär.
Under de senaste åren har skadedjursbekämpningsföretagen upplevt en inflation i tillgångspriserna – från traditionellt fem till åtta gånger kassaflödet, till nu 15 till 20 gånger. Otroligt nog har dessa företag ökat i värde med 300% under de senaste fem åren.

2019 var i själva verket det högsta året någonsin för förvärv av serviceföretag – uppskattningsvis 1,5 miljarder USD (1,3 miljarder euro) – dubbelt så mycket som 2018. Men i och med coronapandemin är marknaden i år bara 10 procent av 2019 års marknad. Men… Paul förväntar sig att marknaden kommer tillbaka med kraft under Q4 och in i 2021, med fortsatt höga värderingar.

Så det finns ingen bättre tidpunkt att sälja. Men hur gör man det?

För dem som funderar på att sälja rekommenderar Paul att ta hjälp av en rådgivare. Han konstaterar att de företag som gör förvärv får en mycket bättre affär i Europa än i USA. Det är häpnadsväckande att transaktionsmultiplarna i Europa bara är två tredjedelar av vad de är i USA.

När det gäller vad ett företag är värt är faktorer som kundbas, geografisk täckning, andel återkommande kontrakt, t.ex. kommersiella konton, motståndskraft som visats under Covid-19-krisen viktiga faktorer, utöver lönsamhet. Men lyssna på vad han säger mer…

Paul betonar att om lyssnarna ska ta med sig ett enda budskap så är det att inte bara prata med några få potentiella köpare – sätt ihop ditt försäljningsmaterial, kontakta minst tre eller fyra potentiella köpare och genomför en formell konkurrensprocess. Låt dem arbeta för förvärvet.

När det gäller framtiden anser Paul att den största affärsmöjligheten är att göra branschen mer tekniskt inriktad. Även om människor fortfarande är nyckeln, finns det allt större utrymme för förbättrad datahantering och användning av fjärrteknik, särskilt eftersom tillsynsmyndigheterna fortsätter att söka efter minskad biocidanvändning.

Paul Giannamore kan kontaktas på paul@potomaccompany.com och du kan besöka hans webbplats här: www.PotomacPest.com